Sprzedam spółkę z o.o. gotową do natychmiastowej działalności

 

 

Sprzedam spółkę z o.o. gotową do natychmiastowej działalności.

Zapewniamy doradztwo oraz pełną obsługę prawną.

Rejestracja w KRS. PKD i siedziba wg. potrzeb nabywcy.

Pokrywamy koszty notarialne i załatwiamy wszystkie formalności, cała Polska.

Mamy w ofercie także spółki z historią finansową, przydatną przy staraniu się o kredyt

czy w podniesieniu wiarygodności u kontrahentów.

W ramach oferowanych usług możemy poprowadzić jej pełną księgowość, a także płace.

 Użyczyć spółce adresu rejestrowego.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.spolki.org/ lub o kontakt pod numerami telefonu

+48 662-797-797 lub +48 572-679-707.

Sprzedaż gotowych spółek

Podstawowa charakterystyka sp. z o.o.:

 
  • umowa spółki z o.o. musi być zawarta w postaci aktu notarialnego
  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
  • spółka posiada osobowość prawną /od momentu wpisu do KRS/
  • wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki
  • kapitał zakładowy to minimum 5000 zł
  • wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wniesione w formie gotówki lub aportów, minimalna wartość udziału to 50 zł
  • do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczna jest całkowita wpłata kapitału zakładowego. Udziały muszą zostać pokryte w całości przed złożeniem wniosku do KRS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Sp. z o.o.  to popularna spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym /chyba że ustawa stanowi inaczej/.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Gotowe spółki z o.o. 

Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "spółka z o.o." lub "sp. z o.o.".

Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd.

Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.